Kerkdiensten
Datum:
06-08-2017 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. S. de Vries, Schalkwijk
Aanduiding:
3e zomerzondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Beamerist:
Nick van Dijk
Koster:
Jelte van der Meulen
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk