Kerkdiensten
Datum:
17-09-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem, mw. T. de Vries
Aanduiding:
Startzondag
Ouderling van dienst:
Hendrik ten Hoeve
Diaken van dienst:
Alie Spoelstra-de Witte
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
Ramp Sint-Maarten
2e collecte:
Onkosten startzondag
Startzondag