Kerkdiensten
Datum:
26-11-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem, mw. T. de Vries
Aanduiding:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Joske Klatter
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
Evang. Commissie
2e collecte:
Kerk