Kerkdiensten
Datum:
24-12-2017 21:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Kerstnachtdienst
Organist:
Jan Boerma
Ouderling van dienst:
Esther Meijburg
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Videobediening:
Nick van Dijk
Muzikale medewerking:
Mannenkoor Patrimonium
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
KIA Christenen in Midden-Oosten
2e collecte:
Kerk