Kerkdiensten
Datum:
25-12-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Ds. E. Overeem, Leusden
Aanduiding:
Kerst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Alice Drahn
Diakenen:
Henk van der Wal
Beamerist:
Homme van der Wal
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Wout de Vries
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst