Kerkdiensten
Datum:
24-12-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H.F. de Vries, Ternaard
Aanduiding:
4e advent
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Jan Keuning
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk