Kerkdiensten
Datum:
17-12-2017 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
3e advent
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Sita Veninga
Beamerist:
Jorgen Ars
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk