Kerkelijk werker mw. T. de Vries
Mw. T. de Vries
tel: 06-53705559
e-mail: Protected email addressZoals u weet ben ik kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente van Stiens. Met veel plezier werk ik in het pastoraat en daarnaast organiseer ik activiteiten die de gemeenteopbouw ten goede komen. Vooral de ouderen in de gemeente worden daardoor in een ander daglicht gezet. Ouderen blijken actief te zijn in het denken, hebben input te bieden, hebben veel bagage van waaruit ze putten en bieden anderen binnen de gemeente op hun beurt medemenselijkheid. Er wordt geleefd vanuit geloof hoewel dat niet altijd meteen in directe zin aan de orde komt. Een diep geloof ligt echter direct onder het oppervlak en de bereidheid om erover te praten en uiting aan te geven wordt zeker niet uit de weg gegaan. Dit maakt het mogelijk om activiteiten vanuit de kerk te organiseren, de activiteiten dragen daardoor ook steeds de saamhorigheid van de kerkelijke gemeente.
Eerder volgde ik voor de Permanente Educatie, de Missionaire Specialisatie. Ik deed enorm veel ervaring op door in andere gemeenten in ‘de keuken’ te kijken. Kerk-zijn is aan het veranderen. Zowel gezien de landelijke organisatie als wel binnen de gemeenten. Meer mogelijkheden worden geboden, meer samenwerking tussen gemeenten wordt gezocht, gebonden-zijn wordt leefbaar en geloofwaardiger ingezet. Het is een ietwat spannende ontwikkeling omdat veel kan worden losgelaten, daarentegen is er volop ruimte geboden creatief en actief mee te denken en vooral mee te doen! Het is samen zoeken naar stukjes koninkrijk, met als reactie een glimlach uit de hemel.
Met hartelijke groet,