Godpoint
Wat is Godpoint
Godpoint is een thuis voor jongeren 16+, in het nieuwe jeugdhonk van De Hege Stins. Tijdens het nieuwe seizoen zal Godpoint een nieuw jasje krijgen, omdat bij een nieuw jeugdhonk ook nieuwe vormen horen. Maar eerst wachten wij de verbouwing van het jeugdhonk af.
We houden in eerste instantie de eerste maandag van de maand aan. Dus als je het luchtalarm hoort afgaan, is er op díe avond Godpoint, vanaf 19:30 uur in het jeugdhonk in De Hege Stins. Reden voor de verhuizing naar de maandagavond is dat zondagavond voor veel mensen lastig in te plannen was in hun agenda en de overige catechisaties allemaal op maandag zijn.

Met Ds. Jaap Overeem als gids praten wij over alles wat er gebeurt tussen geloof en leven in. De ene keer praten wij over wat er in de bijbel staat, de andere keer over wat jullie bezighoudt. We proberen een mix te zoeken tussen ontspanning, inhoud en beleving. Mocht je er over nadenken om belijdenis te gaan doen, dan kan dat ook in deze groep aan de orde komen.


Van harte welkom!

Voor vragen: Ds. Jaap, 058-2895763
(sms/whatsapp 06-57341031)
Protected email address
twitter: @dsjaap