Talentenbank
Het is al weer enige tijd geleden dat we de zogenaamde 'talentenbank' hebben opgezet voor beide kerken. Nu we gefuseerd zijn op 15 december 2009 hebben we een formulier voor opgave van talenten mee laten liften met de 'actie kerkbalans'. Velen hebben reeds op ons verzoek geantwoord!

Iedereen kan aangeven op welke wijze zijn/haar talenten gebruikt kunnen worden om het 'kerk zijn' in Stiens vorm en inhoud te kunnen geven.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben voor interessante activiteiten binnen onze Protestantse Gemeente te Stiens dan is dat mogelijk via het Kerkelijk Bureau. De op deze manier verkregen gegevens worden per rubriek in de computer opgeslagen in een zgn. Talentenbank en worden beheerd door dhr. A. Brouwer van het Kerkelijk Bureau.

Zodra zich ergens op het kerkelijk erf een vacature voordoet of er een klus moet worden geklaard wordt dus eerst deze Talentenbank geraadpleegd op mogelijke kandidaten voordat er een algemene oproep uitgaat.

Wij vertrouwen er op dat u het nut in ziet van deze talentenbank en uw medewerking hieraan wilt verlenen. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking!

Contact
Dhr. A. Brouwer
Linebeamleane 6
Tel. 058 2572000