Oud-predikanten
Hieronder vindt u een overzicht van de predikanten die in de laatste decennia verbonden waren aan de Gereformeerde Kerk te Stiens.

ds. J. Bonda 1965-1981
ds. P. Boomsma 1982-1988
ds. J.P. van Riessen 1982-1988
ds. C.P. Koole 1988-2003
dr. D. Visser 1989-1994
dr. S. de Jong 1989-1994*)
ds. D. de Jong 1995-2001
ds. B.J. Ramaker 2002-2009
ds. C.J.C. Kremer-Elzinga 2004-2008
ds. J.W. van Dijken 2009- 31 dec. 2009 **)
ds. D.A.J. Scholtens 2009- 31 dec. 2009 ***)
ds. J. Overeem 2009- 31 dec. 2009 ***)
*) uitgezonden naar Chili t.b.v. de zending
**) per 1-1-2010 aansluitend verbonden aan de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Stiens.
***) per 1-1-2010 aansluitend verbonden aan de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Stiens.

En in dit overzicht de predikanten die sinds 1970 verbonden waren aan de Hervormde Gemeente te Stiens.
ds. H.J. Brouwer 1970-1980
ds. J. Zagema 1980-1984
ds. A.J. van Binsbergen 1984-1995
ds. U. Tjallingii 1995-2001
ds. G. Wessels 2002-31 dec. 2009 *)
*) per 1- 1- 2010 aansluitend verbonden aan de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Stiens.

Predikanten verbonden aan de Protestantse Gemeente te Stiens, tot stand gekomen per 1 januari 2010:
ds. G. Wessels, 1-1-2010 - 1-6-2012 (emeritaat)
ds. J.W. van Dijken, 1-1-2010 - 1-11-2012
ds. D.A.J. Scholtens, 1-1-2010 - 1-8-2016
ds. J.C. Overeem, 1-1-2010 - 1-11-2018