Pastorieën
Pastorie Pompeblêdstrjitte 4

Als uitvloeisel van de verkoop van de oude kerk met naastliggende pastorie aan de Uniawei is er in 1974 aan de Pompeblêdstrjitte een nieuwe, vrijstaande pastorie gebouwd.De pastorie is achtereenvolgens bewoond door:
  • ds. J. Bonda, 1974-1981
  • ds. P. Boomsma, 1982-1988
  • ds. D.Visser, 1989-1994
  • ds. D. de Jong, 1995-2001
  • ds. B.J. Ramaker, 2002-2009

Deze pastorie is niet meer als zodanig nodig en is in oktober 2012 verkocht.

Pastorie Ophirstrjitte 30

Ter vervanging van de minder als pastorie geschikt gebleken woning aan de Perzenstrjitte is in 1986 een bestaande, ca. zes jaar oude, woning aan de Ophirstrjitte als tweede pastorie aangekocht. Deze woning beschikt o.a. over een studeerkamer, vier slaapkamers en een aangebouwde garage.De pastorie is achtereenvolgens bewoond door:
  • ds. J.P.van Riessen, 1986-1988
  • ds. C.P. Koole, 1988-2003
  • mw. ds. C.J.C. Elzinga, 2004-2008
  • mw. T. de Vries - kerkelijk werker, vanaf 1-10-2012