Tegeltableau

Ter gelegenheid van het 25-jarig ambts- en huwelijksjubileum van ds. J. Bonda in 1975 is hem door de gemeente een cadeau aangeboden dat hij direct weer teruggaf. Het was namelijk zijn wens dat van het ingezamelde geld een tegeltableau werd gemaakt waarin zou worden verwezen naar de psalmtekst waaraan de naam van de kerk was ontleend. Het werd een houten bord met kleine emaille tegeltjes in verschillende kleuren met daarop de tekst:
“Sa is de Heare in Hege Stins foar de forwâdde, in Hege Stins fan benearing en dy’t Jins namme kenne, sille op Jo bitrouwe, whant Jo forlitte net, Heare, dy’t Jo siikje. 9 september 1973. Psalm 9: 10,11.”
De datum op het tableau is de datum van de eerste dienst in de nieuwe kerk. Het tableau hangt aan de zijmuur van de kerkzaal. ‘Hege Stins’ heeft de betekenis van ‘Vaste burcht’. Een variant hierop is te vinden in de Friese tekst van Psalm 27:1b op het kerkelijk zegel: “De Heare is de stins fan myn libben” .