Orgel
In 1966 werd voor de toenmalige kerk aan de Uniawei een nieuw orgel aangeschaft, geleverd en geplaatst door de Fa. Bernard Pels uit Alkmaar. Dat orgel had negen stemmen, verdeeld over twee klavieren, en een vrij pedaal. Kosten destijds ca. f. 38.000,-.


Wanneer in 1973 aan de Gysbert Japicxstrjitte een nieuw kerkelijk centrum wordt gerealiseerd, wordt het orgel vanuit de oude kerk hiernaartoe verplaatst. Vanwege de veel grotere kerkzaal was het echter wel noodzakelijk het orgel uit te breiden en zo kreeg dit er een rechtervleugel bij in de vorm van een pedaaltoren. Ook is er op het hoofdwerk nog een register toegevoegd: dulciaan 8v.Meer informatie over het orgel kun je vinden in het document Dispositie orgel en op de site De Hege Stins