Kerkzegel
Hieronder ziet u het kerkzegel (beeldmerk) van de voormalige Gereformeerde Kerk van Stiens


Dit zegel is in 1947 ontworpen door L.C. Kok, timmerman te Stiens. Het randschrift van dit zegel is ontleend aan de Friese tekst van Psalm 27:1b. De Nederlandse vertaling van het woord stins is "versterkt huis, burcht". Deze betekenis komen we ook weer tegen in de naam van het kerkelijk centrum De Hege Stins.

Het zegel is van 1959 tot 1979 ook als logo gebruikt op het maandelijkse kerkblad "De Stins". Deze naam was bedacht door ds. W.C. Huismans. In 1979 kreeg het kerkblad vanwege het samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk van Hijum-Finkum een andere naam ("De Stins en Paedwizer") waardoor het logo niet meer op deze plaats gebruikt kon worden. Het werd nog wel gebruikt boven de kerkenraadsverslagen van Stiens in dat kerkblad tot aan de fusie in 2010.Tegeltje zoals dat in opdracht van het Actiecomité is vervaardigd en verkocht op de spelavond van 15 maart 1974.