GevelsteenBij de bouw van de Gereformeerde kerk aan de Uniawei in 1881 is boven de toegangsdeur een gevelsteen ingemetseld met de tekst: 'Vrede door het bloed zijns kruises, Coloss. 1:20'. In 1955 is de kerk gerestaureerd en uitgebreid waardoor de gevelsteen in het nieuwe voorportaal kwam te zitten. Wanneer in 1973 het nieuwe kerkelijk centrum De Hege Stins in gebruik wordt genomen wordt de gevelsteen uit de muur verwijderd en krijgt een plaatsje in de hal van de nieuwe kerk.