Gevelkruis
In 1992 is aan de voorgevel van het kerkgebouw een kruis aangebracht met de oud-christelijke symbolen brood en vissen. Het kruis is ontworpen en geconstrueerd door het vroegere gemeentelid Rob Mylius en gemaakt uit restanten van aluminium verkeersborden.Achter het kruis is verlichting aangebracht, zodat er ’s avonds een omfloerst verlicht kruis is te zien. Deze verlichting is vervaardigd door ons gemeentelid Homme van der Wal. Ook in die verlichting zit symboliek: het kruis op zich is somber (zwart) maar daarachter schijnt het licht! Het Verjaardagfonds heeft gezorgd voor de financiën.

Gedicht 'Licht achter het kruis'

Het duister dooft het licht
als het leven voor de dood is gezwicht.

Het kruis wordt duister als de nacht
als Jezus zijn lijden heeft volbracht.

De opstanding is als een helder licht
waarvoor het aardse duister zwicht.

Jezus is voor ons het levenslicht,
Na Pasen achter het kruis in zicht!

Kahabeüs