Kerkelijk centrum De Hege Stins
Het in 1973 gebouwde kerkelijk centrum kreeg de naam "De Hege Stins", ontleend aan de (oude) Friese vertaling van Psalm 9, vers 10: ”Sa is de Heare in Hege Stins foar de forwâde,
in Hege Stins yn tiden fan benearing
”, vrij vertaald: een Vaste Burcht. De naam was bedacht door master Thomas Bakker.

Het gebouw is opgezet als multifunctioneel centrum en beschikt
naast de kerk- en de gemeentezaal over een ontmoetingsruimte met bar, diverse zalen en een jeugdhonk en leent zich daardoor ook voor verhuur voor recepties en vergaderingen. In de kerkzaal bevindt zich een ringleiding voor slechthorenden en een beamerinstallatie.
In 2013 heeft er een grote renovatie plaatsgehad waarbij o.a. de grindtegels zijn verwijderd en in de hal en kerkzaal zijn vervangen door keramische tegels met vloerverwarming in de kerkzaal. In de overige zalen is marmoleum gekomen.

Adres: Gysbert Japicxstrjitte 4, tel. 058-2572194.
Voor reserveringen van kerk of zalen:
Mw. Arma Regeling-Tienstrap
Tel: 06-83772036
E-mail: Protected email address