Toren, klokken en uurwerk
Opschriften, aangebracht op de klokken van de St. Vituskerk te Stiens:
Het onderstaande is overgenomen uit “De Vrije Fries”, uitgegeven door het
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 1885.

Eerste klok:
Eén der drie klokken heeft, behalve het opschrift, het jaartal 1381.
Bij een onderzoek is gebleken, dat het opschrift luidt:
“Voor Maria trib. Gherlot persona hui ecce, A.D. 1381 fusa sum”
Dit is: ik heet Maria. Ten tijde van Gherlofpt, pastoor van deze kerk, ben ik in het jaar des Heeren 1381 gegoten.
trib = temporibus
hui = hujus
ecce = ecclesiae

Tweede klok:
“Anno Domini MCCCCC ende 17 daarbij, toe goeth Arent van Wou mij.
Salvator Anna is mijne name, mijne geluite is Gode bequame. Onder Her Vijan pastoor”.

Op deze klok staat aan de ene zijde de Moeder met Het Kind. Aan weerszijden waarvan
twee personen geknield liggen, terwijl Engelen zich boven vertonen en aan de andere zijde
St. Vitus-beeld met het onderschrift “Sanctus Vitus”, die de patroon van de kerk te Stiens was.

Derde klok:
“Anno Domini MDCVII Gregorius van Hall goth mi. Gregorius Rhetus bin ick genaant over den dooten betaamt den levendige roepe ick tot de dienst Godes”.

Deze klok is zeker een vergotene en draagt daarom de naam Gregorius Rhetum, dit is Gregorius van Trier, de abt. Anders is het vreemd dat in de tijd van de Hervorming aan een klok de naam van een Heilige werd gegeven, al had hij zich ook verdienstelijk gemaakt voor deze streken.