Antependia
Evenals in De Hege Stins - zie voor algemene informatie aldaar - heeft de Sint Vituskerk ook de beschikking over antependia; totaal zes stuks waarvan vier een dubbel stel vormen omdat kleur en betekenis bij elkaar horen. Hier zien we de symbolen kruis, witte duif, doornenkroon, Paaslam, ster, de Alpha en de Omega en de letters P en X (van Pax en Christus), broden en vissen.
De kleden zijn in de jaren 1985 - 1986 op initiatief van ds. A.J. van Binsbergen gemaakt door zijn echtgenote Nellie en Gretha Beetstra.

Rood voor Goede Vrijdag, Pinksteren, belijdenis doen en bevestiging ambtsdragers

Wit voor Witte Donderdag, Stille Zaterdag en de tijd na Pasen. Paars voor de zeven zondagen in de Lijdenstijd

Wit voor Kerst. Paars voor de Adventstijd

Voor de 'gewone' zondagen