Zorgzame Kerk

Het team bestaat uit:
Tine de Vries
Klaas Tichelaar
Froukje Hoeksma
Roelie Groenewoud
Jan van der GootElke donderdagochtend is De Hege Stins open van 9.45 - 11.15 uur.
U kunt met alle vragen waar de Zorgzame kerk in de maatschappij zich mee bezig houdt bij het kerkteam terecht. Vragen die te maken hebben met de WMO, pastoraat, een eenmalige/tijdelijke klus, het netwerk binnen zorg en welzijn en vragen rondom geldelijke middelen/diaconie, vallen daaronder. Van harte uitgenodigd!
Voor extra info: Socialekaart Leeuwarderadeel