Werkgroep Taizé
Organiseert vier keer per jaar een Taizé-viering als avonddienst in de Sint Vituskerk om 19.30 uur.
Contactpersoon is: Mw. D. Koehoorn-de Jong,
e-mailadres: dejongdurkje@gmail.com