Werkgroep Hongarije

Aanleiding vorming werkgroep Hongarije.

Tijdens een oecumenische bijeenkomst van predikanten uit diverse Europese landen kreeg ds. Desirée Scholtens een vraag van ds. Endre Izlai uit Debrecen (Hongarije) of haar gemeente wat kon betekenen bij de opbouw van het gemeente-zijn in Debrecen en dan specifiek voor het jeugdwerk. Deze vraag is voorgelegd aan de kerkenraad en die ging hiermee akkoord: een mooie gelegenheid om ook op deze wijze een dienstbare kerk te zijn. In vervolg hierop is een werkgroep geformeerd; deze werkgroep is op 27 januari 2015 officieel door de kerkenraad geïnstalleerd met als opdracht het aangaan van een partnerschap tussen onze gemeente en de Hongaarse wijkgemeente Nagysándor-télep (vrij vertaald: Alexander de Grote) te Debrecen.
De leden van de werkgroep zijn:
Ds. Jaap Overeem, tel. 2895763 Protected email address
Dethmer Boels, tel. 2575414
Hille de Haan, tel. 2574071
Thom Boorsma, tel. 06-12282511

De geschiedenis
Het communisme van na de WO II tot 1989 heeft diepe sporen getrokken in de Hongaarse maatschappij die nu nog goed merkbaar zijn in het dagelijkse leven. Het nemen van initiatieven, beslissingen en verantwoordelijkheden zijn niet geheel vanzelfsprekend en daar moeten we rekening mee houden bij onze contacten. Om het partnerschap een succes te laten worden is eerst onderzoek gedaan naar de historische banden en de huidige situatie in Hongarije en dan in het bijzonder die van het protestantisme. De Reformatie met als gedenkwaardige gebeurtenis het proclameren van de 95 stellingen door Luther kan worden gezien als de geboorte van het protestantisme in veel landen in Europa. Na de bezetting in 1526 door het Ottomaanse Rijk (Turkije) vluchtten veel Hongaarse studenten naar West-Europa. Ook de universiteit in Franeker was een geliefkoosde plaats waar ze meestal theologie gingen studeren. In de Martinikerk aldaar zijn nog twee graven te vinden. Tot op de dag van vandaag komen Hongaren in Franeker een bezoek brengen met kranslegging.

De voorbereidingen
Begin 2015 heeft de werkgroep contact gezocht met de Protestantse Gemeente te Wolvega die al ongeveer 10 jaar banden heeft met eveneens een wijkgemeente in Debrecen. Van hen hebben we waardevolle informatie gekregen over Debrecen en hoe de mensen aldaar leven, denken en gemeente-zijn in een postcommunistische samenleving. In oktober 2015 heeft de werkgroep een kennismakingsbezoek gebracht aan onze partnergemeente in Debrecen. Het is een dankbaar en warm bezoek geweest. Men was blij dat christenen uit het voor hun verre West-Europa op bezoek kwamen en elkaar konden verwelkomen als broeders en zusters. Via deze website en de Twaklank houden we u op de hoogte van onze werkzaamheden.
De werkgroep Hongarije.

Calvinisme Hongarije
Notitie historie relatie Nederland en Hongarije
Verslag 16 november 2014
Twaklank januari 2015
Twaklank mei 2015
Twaklank september 2015
Twaklank december 2015
Twaklank maart 2018
Hongaars-voor-Nederlanders