Website
Deze website is gemaakt in opdracht van de Kerkenraad. We stellen het op prijs dat u ons helpt om de website nog mooier en beter te maken. Uw suggesties over mogelijke verbetering in vorm en/of inhoud kunt u doorgeven aan de contactpersonen die deze website maakten en onderhouden.

Contact
Inhoud voor de website kunt u zenden aan de webmaster:
Alice Drahn
Tel. 06 516 94190
Protected email address

Reactie op de vormgeving en functionaliteit van de website:
Taco Jan Osinga
Tel. 058-2162811

Redactie en coördinatie:
Klaas Bremer
Tel. 06-19528136
en
Thom Boorsma
Tel. 06-12282511


Statuut website.pdf