Vrouwenzendingsthuisfront (VZT)
Het Vrouwenzendingsthuisfront in Stiens heeft als doel het verzenden van kleding. Lange tijd gebeurde dit voor Brazilie maar gezien de te hoge invoerrechten is dit stopgezet en gaat de kleding nu naar andere goede doelen die zich aandienen.

Het betreft hier gebruikte kleding die in Stiens is ingezameld en gebreide kleding en dekentjes die door onze handwerkclubs zijn vervaardigd.

Ruim 40 vrouwen uit onze gemeente vormen een aantal handwerkclubs waar men als in een ouderwets naaikransje gezellig zit te breien, haken, borduren en te quilten om daarmee geld te verdienen voor het verzenden van de kleding. Het materiaal voor al dit handwerk krijgt men van alle kanten aangereikt. Hebt u nog ergens nog wat restanten wol liggen waar u niets meer mee doet, dan kunt u deze dames er dus een groot plezier mee doen.
Ook zijn er een paar gemeenteleden die felicitatie- en kerstkaarten in elkaar knutselen.

Ook wordt handwerk verkocht op een open handwerkmiddag in november in De Hege Stins en tijdens een Passage/Pcob middag/avond. De opbrengst wordt gebruikt voor de verzendkosten en wanneer dit niet genoeg is wordt er een kerkcollecte gehouden.

Wilt u ook wel iets voor een ander ‘op priemmen sette’, haak dan in en meldt u aan op de contactadressen.

Giften zijn natuurlijk ook welkom en die kunt u storten op rekeningnr. NL54ABNA0617605475 ten name van “Handwerken voor de zending” te Stiens.

Contact
mv. F. Folkertsma-Postema
Dr. G.A.Wumkesstrjitte 23
Tel. 058-2573295

mv. S. de Haan-Hoogland
G. Japicxstrjitte 13
Tel. 058-2573262