Vakantieweek Doorn en Lunteren
Het Vakantiebureau te Lunteren is een onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (verbonden aan de PKN) en organiseert voor ouderen (al dan niet met zorg) en mensen (jong en oud) met een lichamelijke of visuele beperking vakantieweken in een aantal accommodaties. Om dit voor een redelijke prijs mogelijk te maken worden er vele vrijwilligers ingezet afkomstig uit diverse kerkelijke gemeenten. Er zijn vrijwilligers nodig voor pastoraat, recreatie, verpleging en verzorging, huishoudelijk werk en in de keuken.

Al enkele jaren is er in Stiens een werkgroep actief die uit de eigen gelederen vrijwilligers werft om zich een week lang in te zetten voor dit diaconale vakantiewerk. Deze werkgroep concentreert zich voornamelijk op de accommodaties F.D. Roosevelthuis in Doorn en De Werelt in Lunteren.Doorn - zomer 2007 - De vrijwilligers uit Stiens op de Bonte avond samen met gasten uit Friesland.

Wilt u ook wel als vrijwilliger aan de slag, dan kunt u contact opnemen met Andries Jousma, Aysmastins 17, tel. 2574077.

Zou u zelf graag als vakantiegast naar een van de accommodaties willen, dan kunt u informatie daarover inwinnen bij diaken Jan Keuning tel. 2573455.