Team Zorgzame Kerk
Voor meer info zie: Pastoraat >Taakomschrijving en bezetting teams.


Het team bestaat uit:
Tine de Vries
Klaas Tichelaar
Froukje Hoeksma
Roelie Groenewoud
Jan van der GootElke donderdagochtend is De Hege Stins open van 9.45 - 11.15 uur.
Gysbert Japicxstrjitte 4, 9051 ER te Stiens.
U kunt met alle vragen waar de Zorgzame kerk in de maatschappij zich mee bezig houdt bij het kerkteam terecht. Vragen die te maken hebben met de WMO, pastoraat, een eenmalige/tijdelijke klus, het netwerk binnen zorg en welzijn en vragen rondom geldelijke middelen/diaconie, vallen daaronder. Het team is beschikbaar voor iedereen, wel of niet kerkelijk. Van harte uitgenodigd!
Voor extra info:
https://www.pgstiens.nl/Organisatie/Sociaal+Dorpenteam+Noord