Taxidienst
Wie slecht ter been is en toch graag de wekelijkse kerkdiensten wil bijwonen kan kosteloos gebruik maken van de taxidienst, uitgevoerd door een aantal chauffeurs uit de gemeente. Alleen voor de zondagdiensten in De Hege Stins.

Coördinatoren:
Jan Keuning
Alexanderhôf 10
tel. 2573458

Aukje Westra-Torensma
Canterstins 8
tel. 2573239

e-mailadres: diaconie@pgstiens.nl