Preekvoorziening
Het aantrekken van predikanten van elders voor de invulling van kerkdiensten, die niet door de eigen predikanten worden verzorgd, wordt geregeld door dhr. R.K. de Boer en dhr. E.E.J. de Jager.

Voor De Hege Stins:
dhr. R.K. de Boer
Grovestins 8
Tel. 058-2571692

Voor de Sint Vituskerk:
dhr. E.E.J. de Jager
Felixwei 30
Tel. 058-2572490