Preekvoorziening
Het aantrekken van predikanten van elders voor de invulling van kerkdiensten, die niet door de eigen predikanten worden verzorgd, wordt geregeld door:

voor De Hege Stins:
dhr. R.K. de Boer
Tel. 058-2571692

voor de Sint Vituskerk:
dhr. E.E.J. de Jager
Tel. 058-2572490