Preekvoorziening
Het aantrekken van predikanten van elders voor de invulling van kerkdiensten, die niet door de eigen predikanten worden verzorgd, wordt geregeld door mw. J. de Witte-de Groot en dhr. E. de Jager.

Voor De Hege Stins:
mw. J. de Witte-de Groot
Treem 4
Tel. 058-2572016

Voor de Sint Vituskerk:
dhr. E.E.J. de Jager
Felixwei 30
Tel. 058-2572490