Pastoraal team
Voor meer info zie: Pastoraat >Taakomschrijving en bezetting teams.