Organisten
De gemeente heeft de beschikking over een team van vier organisten die zowel voor De Hege Stins als voor de Sint Vituskerk beschikbaar zijn, te weten:

Dhr. Take Beukema
Leeuwarden
Tel. 058-2139769
De heer Take Beukema bespeelt het orgel in de Sint Vituskerk

Dhr. Auke de Boer
Kollumerzwaag
Tel. 06-40335580
De heer Auke de Boer in actie in De Hege Stins

Dhr. Han Giesing
Stiens
Tel. 058-2571646
De heer Han Giesing achter het orgel van De Hege Stins
Dhr. Henk Havenga
Leeuwarden
Tel. 058-2152079
De heer Henk Havenga achter het orgel van de Sint Vituskerk