Organisten
De gemeente heeft de beschikking over een team van vijf organisten die zowel voor De Hege Stins als voor de Sint Vituskerk beschikbaar zijn, te weten:

Dhr. Take Beukema
Leeuwarderstraat 7
Leeuwarden
Tel. 058-2139769
Protected email address
De heer Take Beukema bespeelt het orgel in de Sint Vituskerk

Dhr. Auke de Boer
Kollumerzwaag
Tel. 0511-444540
Protected email address
De heer Auke de Boer in actie in De Hege Stins

Dhr. Jan Boerma
Oudebildtdyk 98
Oudebildtzijl
Tel. 0518-421350
De heer Jan Boerma achter het orgel in de Sint Vituskerk

Dhr. Han Giesing
Tsjalk 2
Stiens
Tel. 058-2571646
Protected email address
De heer Han Giesing achter het orgel van De Hege Stins

Dhr. Henk Havenga
Paulus Akkermanwei 9
Leeuwarden
Tel. 058-2152079
Protected email address
De heer Henk Havenga achter het orgel van de Sint Vituskerk