Nieuwsbrief
Uitgezonderd de zomervakantieperiode ligt iedere zondag bij de ingang van de kerk een Nieuwsbrief met actuele informatie betreffende activiteiten in de gemeente en het wel en wee van de leden van de gemeente, zoals huwelijk, zieken, geboorte, verjaardagen ouderen e.d..
Kopij hiervoor moet voor donderdag 20.00 uur ingeleverd worden bij Alice Drahn tel: 0651694190 of per e-mail naar Protected email address. Graag de kopij beperken tot zes regels!
De redactie bestaat uit:
mw. J. Deelstra, tel. 058-2573079
dhr. D. Runia, tel. 058-2573523
dhr. J. Wesseling, tel. 058-2574807

Als gemeentelid kunt u de Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, even een verzoekje sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres met opgave van uw naam, adres en eigen e-mailadres en het wordt geregeld.