Kosters
Contact
Protected email address

Voor De Hege Stins:

Mw. Arma Regeling-Tienstra
tel: 06-83772036

Dhr. Jan van Zwol
Perzenstrjitte 16
tel: 058-2575050
of 06-19066342

Mw. Sita Veninga-van der Lep
Felixwei 26
tel. 058-2573506

Voor de Grote of Sint Vituskerk en Sint Vitushûs:
Mw. Arma Regeling-Tienstra
tel. 06-83772036