Kosters
Contact
Protected email address

Voor De Hege Stins:

Mw. Arma Regeling-Tienstra
Tel: 06-83772036

Dhr. Jan van Zwol
Perzenstrjitte 16
Tel: 058-2575050
of 06-19066342


Voor de Grote of Sint Vituskerk en Sint Vitushûs:
Mw. Arma Regeling-Tienstra
Tel. 06-83772036