Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor de kerk wordt verzorgd door Teije Postma, Akasiahôf 6, tel. 058-2896944.