Koffie- en theeschenkers
De kerkenraad heeft in 2006 besloten het koffiedrinken na de zondagmorgendienst uit te breiden tot in principe elke zondag.
De kerkenraad is namelijk van mening dat dit een goede mogelijkheid biedt om elkaar na de dienst eventjes te ontmoeten.
Vanaf 1 mei 2007 is deze nieuwe regeling van kracht.
Er is doorlopend behoefte aan vrijwilligers voor het koffie-/theeschenken en het opruimen van de kopjes.

Daarom doet de kerkenraad een beroep op u om u hiervoor op te geven als vrijwilliger. Per zondag zijn drie vrijwilligers nodig. Hoe meer vrijwilligers meedoen, des te minder vaak u dienst heeft.

koffiedrinken in de ontmoetingsruimte van De Hege Stins

koffiedrinken in het koor van de St. Vituskerk

Contact
De coördinatoren van de vrijwilligers waar u zich kunt opgeven zijn:

Voor De Hege Stins:
Sjoerdtje Huisman-Sprietsma
Telefoon 058-2572725


Voor de Sint Vitus:
Sytse Brouwer
Telefoon 06-53495485 of 058-7850734