Kerkvrijwilligersavond
De Werkgroep Kerkvrijwilligersavond heeft als opdracht af en toe een gezellige avond te organiseren voor alle gemeenteleden die een vrijwilligersfunctie vervullen binnen de PG Stiens.

Hieronder vind je meer informatie over de leden van deze werkgroep en over hun programma’s.

Hille de Haan
Taken:
  • Samenroeper
  • Financiën
  • Catering

Johanna Anema-Aalbers
Taken:
  • PR (Nieuwsbrief, Twaklank, Website, Radio Middelsé)
  • Informatie en Aanmelding