Kascontrolecommissie
De commissie voor 2017 bestond uit de heren:

Lieuwe Althof
Skûtsje 44
Stiens

Peter Jansen Klomp
Brêgeleane 36
Stiens