Kascontrolecommissie
De commissie bestaat uit de heren:

Lieuwe Althof
Skûtsje 44
Stiens
Protected email address

Peter Jansen Klomp
Brêgeleane 36
Stiens
Protected email address