Jeugdraad
Het jeugdwerk wordt georganiseerd door de jeugdraad. De jeugdraad kiest voor vier pijlers, die het fundament vormen van de activiteiten voor de jeugd. Dat zijn Ontmoeten, Leren, Vieren en Dienen. Wij hopen dat er voor iedereen voldoende keuze is en dat de jongeren een eigen plek vinden binnen onze kerk.

Het jeugdwerk omvat de volgende onderdelen:
- kinderoppas (zie onder Kerkdiensten)
- kindernevendienst (zie onder Kerkdiensten)
- tienerdienst
- Peper & Zout (zie op de site van het jeugdwerk)
- jongerendiaconaat (zie onder Diaconaat)
- jeugdpastoraat
- jeugddiensten
- Kiem (een gespreksgroep met de predikant als vervolg op Peper en Zout)

Voor meer info Jeugdwerk zie: www.jeugdwerkstiens.nl

Contact:
Protected email address