Fotografie
De kerk heeft de beschikking over een fotograaf die foto’s kan maken bij een speciale dienst of een gebeurtenis/activiteit, hetzij voor eigen gebruik hetzij voor opname in het kerkblad en op de website. De volgende persoon kan dan worden ingeschakeld:

Gert-Jan Zuidema
tel. 2575062