Verantwoording geld projecten
In 2015 en 2016 heeft de EZC € 10.000,-- besteed aan het project Columbia. In 2017 bedroeg deze bijdrage € 7.000,--.
Vanaf 2018 wordt dit laatste bedrag besteed aan het nieuwe project in Rwanda. Het seizoen 2021-2022 wordt het laatste voor dit project. Daarna gaan we steun verlenen aan Moldavië.