Verantwoording geld projecten
In 2016 heeft de EZC € 10.000,-- besteed aan het project Columbia evenals in 2015.