Projecten
Vanaf 2012 tot medio 2017 is onze gemeente via Kerk in Actie verbonden geweest aan het project 'Geloven in verzoening' in Colombia. Vanaf de zomer van 2018 wordt een nieuw project in Rwanda gesteund.

Nieuw project Rwanda: Rwandese jongeren die naar de hoofdstad trekken voor studie of werk sluiten zich daar vaak niet aan bij een kerk. In hun eentje zijn ze echter onvoldoende opgewassen tegen problemen waar ze in de stad tegenaan lopen, zoals armoede, geweld en werkloosheid. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda besloot een paar jaar geleden meer jongeren bij de kerk te betrekken en ze te helpen om steviger in hun schoenen te staan.
Vanuit Kerk in Actie is het echtpaar Henk en Anne-Mieke Spaan uitgezonden naar Rwanda. Zij willen iets doen vanuit hun hart en ervaren hoe het is om in een andere cultuur te werken en te leren. Ze zullen meelopen met een jongerenwerker en kijken hoe ze hem kunnen ondersteunen. Henk bijvoorbeeld met muziek en beroepsonderwijs; Anne-Mieke met ondersteuning van het kinderwerk, trainingen van jongerenwerkers en beleidsmatig werken. Ze zijn samen met hun twee jonge kinderen gaan wonen in de hoofdstad Kigali.
Ze vermelden hun belevenissen op hun weblog en via de site van Kerk in Actie zijn ze te volgen.
Wij zullen dit project steunen met een bijdrage van € 7.000,-- per jaar.