Projecten
Vanaf 2012 tot medio 2017 is onze gemeente via Kerk in Actie verbonden geweest aan het project 'Geloven in verzoening' in Colombia. Vanaf de zomer van 2018 wordt een nieuw project in Rwanda gesteund.

Zendingsproject Presbyteriaanse kerk Rwanda (EPR Rwanda), meer jongeren in de kerk.
In 2018 hebben we ons als Protestantse Gemeente Stiens voor een aantal jaren verbonden aan een project van Kerk in Actie in Rwanda. Onderstaande informatie is terug te vinden op de site van Kerk in Actie. Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. https://www.kerkinactie.nl/projecten/meer-jongeren-in-de-kerk.

Ds. Celestin is ons aanspreekpunt in Rwanda. Hij is vanuit zijn classis (Presbytery) nauw betrokken bij het jeugdwerk van de Presbyteriaanse Kerk Rwanda (EPR) en goed op de hoogte van de ingewikkelde situatie waar de kerk op dit moment in verkeert. Hij houdt ons via nieuwsbrieven op de hoogte van de projecten in de EPR.
Ds. Celestin studeert drie maanden per jaar, van september tot december, t/m 2020 in Nederland. Hij studeert aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij spreekt helaas geen Nederlands maar wel goed Engels.

Meer jongeren in de kerk –Rwanda--
Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Toen de EPR merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comités. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben meer stem in de kerk. Ook kunnen ze dankzij de kerk aan hun toekomst werken.

Rwandese jongeren die naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, sluiten zich daar vaak niet aan bij een kerk. In hun eentje zijn ze echter onvoldoende opgewassen tegen problemen waar ze in de stad tegenaan lopen, zoals armoede, geweld en werkloosheid. De EPR besloot een paar jaar geleden meer jongeren bij de kerk te betrekken en ze te helpen om steviger in hun schoenen te staan.
Met steun van Kerk in Actie zet de EPR jongerencomités op, die allerlei activiteiten organiseren. De jongeren delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten zoals de zondagsschool of doen mee met een muziekgroep of koor, met sportevenementen of jongerenkampen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.
Mede dankzij uw steun kan de EPR deze activiteiten voor en door jongeren organiseren.

Meer werkgelegenheid in het eigen dorp
Ook begeleidt de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven dichtbij huis. De EPR steunt jongeren om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

• Voor € 3,50 kan een jongere meedoen met een vakantieprogramma
• Voor € 20 kan een jongere meedoen met een jongerenkamp
• Voor € 25 kan een gemeente een jongeren comité trainen
• Voor € 45 wordt een jeugdleider of predikant getraind in jongerenwerk