Projecten
Na een aantal jaren het project in Upoli in Nicaraqua en daarna het project CESE in Brazilië te hebben gesteund heeft de kerk van Stiens gekozen voor een nieuw project in Colombia.

Nieuw project Colombia: “Geloven in Verzoening”.
Colombia ligt in het noorden van Zuid- Amerika, is 28 keer zo groot als Nederland en er wonen 42 miljoen mensen. De bevolking is gemengd: blank, indiaans en Afro-Amerikaans.
Het land is rijk aan grondstoffen, olie, goud en diamanten. Mijnbouw en landbouw zijn de voornaamste gronden van bestaan. De temperatuur loopt door de grote hoogteverschillen behoorlijk uiteen.
Kerk in Aktie steunt daar een aantal projecten.
Zie laatste info: Presentatie.pptx

Organisatie Mencoldes
Ongeveer 2,5 miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ca. dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Kerk in Actie lobbyt ook bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en de VN-vluchtelingenorganisatie voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Organisatie Afrodes
Tien procent van de Colombiaanse bevolking is op de vlucht in eigen land voor het geweld van de drugsbendes, rechtse guerrilla, de linkse paramilitairen of het leger. Een derde van deze vluchtelingen bestaat uit Afro-Colombianen (Afrikaanse voorouders). Ze belanden van het platteland in de sloppenwijken rond grote steden. In het project gaat het om jongeren sterker maken
In de sloppenwijken op de berghellingen rond Bogotá voert de organisatie Afrodes activiteiten uit voor 280 Afro-Colombiaanse gezinnen, met name voor jongeren. Hetzelfde werk doet ze voor 205 gezinnen in Cartagena, 450 in Quibdo en 75 gezinnen in Buenaventura. Zij bieden jongeren culturele en educatieve activiteiten om de Afro-cultuur in leven te houden en op deze manier verzet te bieden tegenover politiek geweld, jeugdbendes en etnische discriminatie. De jongeren maken deel uit van een groep en worden minder kwetsbaar voor de bedreigingen van gewapende groepen.

Organisatie PCS
Project Counseling Service(PCS) in Colombia is een organisatie die zich richt op het versterken van andere organisaties die zich inzetten voor gedwongen ontheemden in Colombia. Men geeft deze organisaties advies en training om individueel sterker te worden, maar men brengt deze organisaties ook bij elkaar om samen sterker te staan.
PCS wil met haar werk bijdragen aan de opbouw van de vrede, de democratie en de rechtstaat van Colombia. Dit doet men door middel van het bevorderen van de rechten van de ontheemde bevolking, met nadruk op vrouwen en jongeren. PCS betrekt actief de protestantse kerken in haar werk. Men wil de rol van de protestantse kerken versterken in het opkomen voor de gedwongen ontheemden.

Organisatie PBI
In Colombia heeft Peace Brigades International (PBI) een team van ongeveer veertig waarnemers.
Deze waarnemers bieden dagelijks begeleiding aan bedreigd personeel van mensenrechtenorganisaties. Ook verblijven zij in geïsoleerde dorpen die met aanvallen worden bedreigd. Door hun aanwezigheid proberen zij aanvallen te ontmoedigen. Hierdoor kunnen andere mensenrechtenorganisaties hun werk blijven doen en kunnen dorpen verdergaan met het opbouwen van hun bestaan.

Ds. Inge Landman, nieuwe projectmedewerker
Dr. Henk Vijver is vanaf mei 2012 tot eind 2014 door de classis Leeuwarden uitgezonden naar Colombia t.b.v. het project Geloven in Verzoening. Vanaf januari 2015 wordt zijn werk voor een periode van twee jaar voortgezet door ds. Inge Landman uit Kampen. Op 30 november 2014 is zij in de Fontein te Leeuwarden daartoe bevestigd als algemeen predikant.
Als EZC steunen wij het project vanaf 2012 voor een periode van vier jaar. Voor het totale project is een bedrag nodig van € 32.750,--. U kunt dit project steunen door een gift over te maken naar rekening nr. NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van projectnummer Z 001671.

Attentie De uitzending van Inge Landman is medio 2017 gestopt en daarmee ook onze deelname aan het project. Voor 2018 kiezen wij voor twee nieuwe projecten in Columbia.

PowerPoint
Klik op de afbeelding om een presentatie te bekijken.