Overleg en verantwoordelijkheden
De EZC heeft duidelijk een eigen verantwoordelijkheid en kan eigen initiatieven ontwikkelen, toch moet duidelijk blijven dat ingrijpende wijzigingen altijd in overleg met de kerkenraad moeten gebeuren omdat die verantwoordelijk blijft voor dit werk.
Eenmaal per jaar is er contact met de classis Leeuwarden.

Namens de kerkenraad zit er een diaken in de commissie. Deze is volwaardig lid en is tevens verantwoordelijk voor de contacten tussen de commissie en de kerkenraad resp. het college van diakenen. De kerkenraad kan de commissie uitnodigen voor overleg over de gang van zaken. Jaarlijks zorgt de penningmeester voor een financieel jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente