Commissie Vorming en Toerusting
Voor meer info zie: Pastoraat >Taakomschrijving en bezetting teams.

2022-2023 Agenda Vorming en Toerusting

Voorzitter
Wout de Vries
Papyrushôf 6
tel. 058-2570971

Leden
Tine de Vries
Mirns
tel. 06-53705559

Annet Brouwer-Kerssies
Hazzelnutstrjitte 9
tel. 058-2121818

Johanna Anema-Aalberts
Pompeblêdstrjitte 1
tel. 058-2571991