Commissie Vorming en Toerusting
Voor meer info zie: Pastoraat >Taakomschrijving en bezetting teams.

2020-01-27 Agenda Vorming en Toerusting (2).docx

Voorzitter
Wout de Vries
Papyrushôf 6
tel. 058-2570971

Leden
Tine de Vries
Ophirstrjitte 30
tel. 06-53705559

Annet Brouwer-Kerssies
Hazzelnutstrjitte 9
tel. 058-2121818

Johanna Anema-Aalberts