Bloemencommissie
Het bloemstuk dat ’s zondags in de kerk staat gaat na afloop van de kerkdienst(en) als groet van de gemeente naar een gemeentelid in bijzondere omstandigheden. Dit wordt georganiseerd door de diakenen met speciale opdracht. Het bloemstuk wordt opgemaakt door een lid van de Bloemencommissie en gefinancierd door de diaconie.


Contactadres
voor De Hege Stins:
mw. M.G. Anema-Homburg
tel. 058-2572260

voor de Sint Vituskerk:
mw. S.K. Otte
tel. 058-8434967