Beroepingscommissie
Medio 2020 is een aangepaste profielschets voor een nieuwe predikant opgesteld waarbij ook gebruik is gemaakt van de brainstormsessies die al eerder zijn gehouden. Op basis van deze schets is een nieuwe vacaturetekst geschreven. Deze vacaturetekst is geplaatst op de website van zowel de Protestantse Kerk Nederland als de PG Stiens. De verdere procedure loopt inmiddels.

De commissie bestaat uit 10 leden.

Taakverdeling:
Ernst Jonker, voorzitter, die tevens de interne communicatie verzorgt,
Kees Stal, scriba en aanspreekpunt voor de gemeente,
Eelke de Jager, voor de externe communicatie naar sollicitanten, PKN, enz.

Namens de kerkenraad:
Chantal Osinga-Albers en Klaas Tigchelaar.

Gemeenteleden:
Elly Plat-Klaas, Janny Groenewoud-Lemstra, Aukje Zuidema, Pieter Dijkhuis en Sjoerd van der Tuin.

De beroepingscommissie is bereikbaar via het volgende mailadres: Protected email address