Beroepingscommissie
In de afgelopen weken hebben wij als beroepingscommissie een profielschets voor een nieuwe predikant kunnen maken. Voor de profielschets is gebruik gemaakt van de brainstormsessies die al eerder zijn gehouden. Op basis van deze schets is de vacaturetekst geschreven. De vacaturetekst zal binnenkort worden geplaatst op de websites van zowel de Protestantse kerk Nederland en de PG Stiens.

De commissie bestaat uit 10 leden.

Taakverdeling:
Ernst Jonker, voorzitter, die tevens de interne communicatie verzorgt,
Kees Stal, scriba en aanspreekpunt voor de gemeente,
Eelke de Jager, voor de externe communicatie naar sollicitanten, PKN, enz.

Namens de kerkenraad:
Chantal Osinga-Albers en Klaas Tigchelaar.

Gemeenteleden:
Elly Plat-Klaas, Janny Groenewoud-Lemstra, Aukje Zuidema, Pieter Dijkhuis en Sjoerd van der Tuin.

De beroepingscommissie is bereikbaar via het volgende mailadres: Protected email address