Beamteams
Voor het projecteren van de kerkliederen, schriftlezingen, etc. wordt in beide kerkgebouwen gebruik gemaakt van een beamer. Gezien de technische aspecten van beide beamer-opstellingen verschillend zijn, heeft elk kerkgebouw een aparte beamteam. Elk team heeft een eigen e-mailadres, waarbij beamteamlid aangekoppeld is.

De beamteams dragen in ieder geval zorg voor de ochtenddiensten. Voor overige diensten kan in overleg het beamteam ondersteuning bieden. Eventueel kunnen commissies zelf ook een PowerPoint presentatie voorbereiden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de PowerPoint sjablonen in de huisstijl.

Wilt u beide teams e-mailen, dan kunt gebruik maken van Protected email address. Wilt u mededelingen op de beamer projecteren? Dat kan slechts heel beperkt. Lees daarvoor ook de onderste alinea.

Beamteam St. Vitus
E-mail: Protected email address
Teamleden:
  • Luuk Blaakmeer
  • Nick van Dijk
  • Alice Drahn
  • Cees Vos (Contactpersoon)


Luuk Blaakmeer achter het bedieningspaneel van de Sint Vituskerk

Beamteam De Hege Stins
E-mail: Protected email address
Teamleden:
  • Jørgen Ars
  • Taco Jan Osinga (Contactpersoon)
  • Diana Smidt
  • Jan Veltman


Taco Jan Osinga achter het bedieningspaneel van De Hege Stins

Beamergebruik binnen kerkdiensten
Er worden regelmatig vragen gesteld over het gebruik en/of het plaatsen van informatie voor op de beamer. Daarvoor is na een eerste evaluatie van het beamteam van De Hege Stins een aantal punten vastgesteld en tips gegeven:
  • Tijdens kerkdiensten heeft de beamer een ondersteunend functie. Het moet een toegevoegde waarde hebben. Daar waar de projectie geen ondersteuning rol heeft, zal er een neutrale projectie verschijnen (bijv. d.m.v. lege dia's).
  • Er worden tijdens kerkdiensten geen mededelingen getoond. Uitzondering daarop is informatie over de collecte die op dat moment gehouden worden. Hierbij is namelijk wel sprake van toegevoegde waarde. Vóór de dienst kan er wel (beperkt) mededelingen getoond worden. Hierbij kan geen lappen teksten, maar twee of uiterlijk drie zinnen getoond worden. Het heeft de voorkeur om mededelingen niet via de beamer, maar via de Nieuwsbrief mede te delen.