Bazarcommissie Sint Vitus
Jaarlijks wordt er tijdens de braderie in Stiens op de eerste zaterdag in september een bazar gehouden in en rond het Sint Vitushûs met een grote inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. Ruim van tevoren kan men al tweedehands goederen inleveren die dan later op de bazar worden verkocht. De opbrengst van alle activiteiten is bestemd voor de kerk en een nader te bepalen ander goed doel.

Contactadressen:
- de heer J. van der Meulen, Skûtsje 17, tel. 058-2573359
- de heer S. Brouwer, Felixwei 54, tel. 058-7850734