Bazaarcommissie Sint Vitus
Jaarlijks wordt er tijdens de braderie in Stiens op de 1e of 2de zaterdag in september een bazaar gehouden in en rond het Sint Vitushûs met een grote inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. Ruim van tevoren kan men al tweedehands goederen inleveren die dan later op de bazaar worden verkocht. De opbrengst van alle activiteiten is bestemd voor de kerk en een nader te bepalen ander goed doel.

Contactadressen:
- de heer S. Brouwer, Felixwei 54, tel. 058-7850734
- mevr. E. van der Velde-Steenbeek, Brêgeleane 46B, tel. 058- 2573837