Bazaarcommissie Sint Vitus
Jarenlang is er tijdens de braderie in Stiens (begin september) een bazaar gehouden in en rond het Sint Vitushûs met een grote inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. In de coronaperiode is dit op een zacht pitje gezet en het is nog niet bekend of deze activiteit opnieuw wordt opgestart.

Contactadressen:
- de heer S. Brouwer, tel. 06-53495485
- mevr. E. van der Velde-Steenbeek