Audiofonds
Audiofonds.
Omdat dit een nieuw fonds is, willen we u hier graag iets over vertellen. Het Audiofonds is opgericht op initiatief van United en Rise. Binnen de kerk wordt er veel audioapparatuur gebruikt, zeker wanneer een van de bands speelt. Deze apparatuur zal ooit eens kapot gaan en vervangen moeten worden. Nu kunnen wij natuurlijk op die momenten aankloppen bij de kerkrentmeesters, maar dan wordt het reactief en onverwacht, in plaats van proactief. Daarom willen we geld sparen voor vernieuwing van audioapparatuur voor onze kerkgebouwen. Het Audiofonds gaat niet alleen over apparatuur voor de beide bands. Het gaat over de gehele versterking van geluid in beide kerken, dus ook over spraak. Aan de andere kant is het fonds niet bedoeld voor bijvoorbeeld het onderhoud van de orgels.

Met het fonds sparen we bijvoorbeeld voor (betere) microfonen voor zang, spraak, specifieke instrumenten zoals de vleugel, en voor vervanging van de mengtafels, monitorspeakers, audio-kabels, etc. En goede materialen zijn duur. Daarom is het nodig om te sparen. Samen met de kerkrentmeesters wordt overlegd wat er vanuit het Audiofonds gekocht wordt, en wat er gespaard wordt.

Sinds het fonds bestaat ontvangen United en Rise voor hun optredens een financiële bijdrage. Deze bijdrage gaat volledig naar het Audiofonds, wat uiteindelijk resulteert in apparatuur voor de kerk. Daarmee blijft het geld binnen de kerk. Daarnaast willen we ook via collectes en wellicht een benefietconcert sparen voor het Audiofonds.

Taco Jan Osinga