Begraafplaats
De begraafplaats ligt rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens.

Voor informatie over wie waar begraven ligt, het uitgeven van graven, begrafenissen, het grafrecht, de kosten van onderhoud voor de algemene begraafplaats c.q. de afkoop daarvan, het bijzetten van urnen, het plaatsen van grafmonumenten, afstand doen van het grafrecht e.d. kunt u contact opnemen met de beheerder: J.G. Liefrink Protected email address of tel.: 06 303 90 330.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de begraafplaats (kerkhof ligt bij het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter L. Tilma: Protected email address

Reglement en tarieven begraafplaats
Regl. begraafplaats 2023-def.doc
De tarieven voor het algemeen onderhoud aan de begraafplaats en de graven worden jaarlijks verhoogd met de CBS index.
Het College van Kerkrentmeesters heeft het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Stiens en de bijbehorende Tarievenlijst aangepast. Beide zijn vastgesteld op 17 januari 2022.
Per 1 januari 2023 wordt het Reglement en de tarievenlijst aangepast.

Het kerkhof in Stiens, onderhoud en stinzenplanten
Ons kerkhof heeft een unieke uitstraling door de bomenkrans die van verre al is te zien. Wie dichterbij komt ziet dat de hof deels is begroeid met stinzenplanten. Deze historische beplanting geeft dan vanaf januari tot en met mei volop bloei van verschillende soorten stinzenplanten. Dit is zeer uitzonderlijk voor een kerkhof en wij zijn trots op dit fenomeen. Ook landelijk is er waardering uitgesproken over het geheel van de Kerk en hof met aantekening van de historische stinzenbeplanting. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons kerkhof de status van Cultureel erfgoed gegeven en onlangs ook een besluit genomen om subsidie te geven.. Wij zijn zeer vereerd.

Het hebben van zoveel bijzondere planten op ons kerkhof geeft dat we vroeg in het jaar al kunnen genieten van veel bloemen die deels al in januari bloeien, zoals de gele Winterakoniet, de Sneeuwklokjes en de paarse-witte Bonte krokus. Dit stopt niet, de ene na de andere soort komt in bloei, zoals de roze en witte Holwortel. Tot begin mei staan er volop stinzenplanten te bloeien.
Wij zijn hier trots op maar we erkennen dat het beeld in april en mei er iets overgroeid uitziet en soms ook anders ruikt dan we gewend zijn. Als beheerders van dit erfgoed, de stinzenplanten, weten we dat deze maanden nodig zijn om de planten van genoeg energie te voorzien om in het volgende jaar weer volop te kunnen bloeien.
Dit betekent wel dat het net lijkt of wij het kerkhof van januari tot mei niet onderhouden. We kunnen niet alles glad maaien omdat dan de stinzenplanten verloren gaan maar we zorgen er wel voor dat het kerkhof er dan toch zo netjes mogelijk uitziet.

In de laatste weken van mei worden de planten en het gras gemaaid. Wij hebben dan weer een strakkere hof waar grafmonumenten volop tot hun recht komen. Wij krijgen soms vragen over dit “onkruid” als de stinzenplanten uitgebloeid zijn. De beheerder van het kerkhof hoopt dat u een beter begrip krijgt hoe we het onderhoud plegen.
Protestantse Gemeente van Stiens

Begraafplaats
Plantjes