Begraafplaats
De begraafplaats ligt rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens.
Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter L. Tilma Protected email address

Let wel voor informatie over wie waar begraven ligt, het uitgeven van graven, begrafenissen, het grafrecht, de kosten van onderhoud voor de algemene begraafplaats c.q. de afkoop daarvan, het bijzetten van urnen, het plaatsen van grafmonumenten, afstand doen van het grafrecht e.d. kunt u contact opnemen met de beheerder: J.G. Liefrink Protected email address of tel.: 06 303 90 330.

Reglement en tarieven begraafplaats
regl. begraafplaats mei 2011.doc
De tarieven voor het algemeen onderhoud aan de begraafplaats en de graven worden jaarlijks verhoogd met de CBS index.
Het College van Kerkrentmeesters heeft het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Stiens en de bijbehorende Tarievenlijst aangepast. Beide zijn vastgesteld op 17 januari 2022.
De wijzigingen van belangrijkste tarieven hebben betrekking op de artikelen 1 t/m 6 (grafrecht, begraven, bijzetten, begraven buiten vastgestelde uren, graven in bevroren grond en vergunningen).
Zie voor het Reglement en de bijbehorende Tarievenlijst bovenstaande link.

Het kerkhof - de stinzenplanten – en het beleid van het College van Kerkrentmeesters daarin.
Ons kerkhof heeft een unieke uitstraling door de bomenkrans die van verre al is te zien. Wie dichterbij komt ziet dat de hof deels is begroeid met stinzenplanten. Deze historische beplanting geeft dan vanaf januari tot en met mei er volop bloei is van verschillende soorten stinzenplanten. Dit is zeer uitzonderlijk voor een kerkhof en wij zijn trots op dit fenomeen. Ook landelijk is er waardering uitgesproken over het geheel van de Kerk en Hof met aantekening van de historische stinzenbeplanting. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons kerkhof de status van Cultureel erfgoed gegeven. Wij zijn zeer vereerd.
Het hebben van zoveel bijzondere planten op ons kerkhof geeft dat we vroeg in het jaar al kunnen genieten van veel bloemen die deels al in januari bloeien, zoals de gele Winterakoniet, de Sneeuwklokjes en de paarse-witte Bonte krokus. Dit stopt niet, de ene na de andere soort komt in bloei, zoals de roze en witte Holwortel. Tot begin mei staan er volop stinzenplanten te bloeien.
Wij zijn trots op zoveel moois op ons kerkhof maar we erkennen dat het beeld in april en mei iets overgroeid uitziet. Als beheerders van dit erfgoed, de stinzenplanten, weten we dat deze maand nodig zijn om de planten van genoeg energie te voorzien om in het volgende jaar weer volop te kunnen bloeien.
In de laatste weken van mei worden de planten gemaaid en wordt maaisel afgevoerd. Wij hebben dan weer een strakkere hof waar grafmonumenten volop tot hun recht komen. Deze werkwijze heeft begrip bij heel veel omstanders en gebruikers maar het is goed om dat hierbij nog eens uit te leggen. Wij krijgen soms vragen over dit “onkruid” als de stinzenplanten uitgebloeid zijn. Met het delen van deze informatie hoopt het College dat u een beter begrip krijgt wat betreft het onderhoud van het kerkhof.

De nieuwe grafdelver op de begraafplaats te Stiens.

Mijn naam is Jelle de Jong, woonachtig in Rinsumageest (Juckemawei 9, tel. 06-23637097), samen met mijn vriendin Anita de Haan en zoontje Yerne.
Vanaf 1 oktober 2014 verzorg ik het onderhoud van de begraafplaats bij de St. Vituskerk. Bij dat onderhoud hoort ook het delven van graven en de verdere verzorging daarvan.
Sinds februari 2001 ben ik eigenaar van mijn eigen Hoveniersbedrijf en heb sindsdien vele tuinen aangelegd. Een aantal jaar terug ben ik ook begonnen met het onderhouden van begraafplaatsen. Het geeft mij veel voldoening om een nette begraafplaats te zien.
Naast mijn werk ben ik ook graag met beesten bezig en daar heb ik er dan ook een aantal van. Ook vind ik het leuk om met mooi weer op de motor te stappen en mooie ritten door de natuur te maken. Zo weet u een beetje meer van de persoon die vanaf oktober 2014 op uw begraafplaats rondloopt. Kom gerust een keer een praatje maken!

Beheer begraafplaats
Dhr. J.G. Liefrink
Boarskulp 8
06-30390330