Begraafplaats
De begraafplaats ligt rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens.
Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter L. Tilma Protected email address
Reglement en tarieven begraafplaats
regl. begraafplaats mei 2011.doc

Met uitzondering van het algemeen onderhoud aan de begraafplaats en de graven (artikel 8 van de “Tarievenlijst Begraafplaats”) zijn de tarieven voor het verlenen van grafrecht(en), begraven en bijzetten, sinds juni 2006 niet gewijzigd.

Mede door het aanscherpen van de eisen aan bijvoorbeeld de fysieke belasting is het niet meer toegestaan graafwerk door één grafdelver te laten uitvoeren. Daarnaast zijn werktuigen aangeschaft die onder andere tillen tot een minimum beperken.

Vanzelfsprekend willen wij voldoen aan de eisen die in de Arbo-wetgeving, ook voor begraafplaatsen, zijn vastgesteld. Een en ander betekent dat er voor graafwerkzaamheden meer manuren worden gemaakt en voor onderhoud meer werktuigen moeten worden ingezet.

Wij zien ons genoodzaakt de extra kosten die hier het gevolg van zijn, door te berekenen in geval van het verlenen van een nieuw te vestigen recht tot begraven en, in gevallen van het verlengen van het recht tot begraven, alsmede in voorkomende gevallen, een aantal toeslagen.

Dit betekent dat alle genoemde bedragen in de “Tarievenlijst Begraafplaats” met artikelnummer 1 tot en met 7 met ingang van 1 april 2011 zijn gewijzigd. De nieuwe tarievenlijst is onderdeel van het nieuwe reglement. Voor het overige is een aantal tarieven in de hiervoor bedoelde tarievenlijst eveneens aangepast.
Het nieuwe reglement en de tarieven vindt u in de link boven in dit bericht.

College van Kerkrentmeesters


De nieuwe grafdelver op de begraafplaats te Stiens.

Mijn naam is Jelle de Jong, woonachtig in Rinsumageest (Juckemawei 9, tel. 06-23637097), samen met mijn vriendin Anita de Haan en zoontje Yerne.
Vanaf 1 oktober 2014 verzorg ik het onderhoud van de begraafplaats bij de St. Vituskerk. Bij dat onderhoud hoort ook het delven van graven en de verdere verzorging daarvan.
Sinds februari 2001 ben ik eigenaar van mijn eigen Hoveniersbedrijf en heb sindsdien vele tuinen aangelegd. Een aantal jaar terug ben ik ook begonnen met het onderhouden van begraafplaatsen. Het geeft mij veel voldoening om een nette begraafplaats te zien.
Naast mijn werk ben ik ook graag met beesten bezig en daar heb ik er dan ook een aantal van. Ook vind ik het leuk om met mooi weer op de motor te stappen en mooie ritten door de natuur te maken. Zo weet u een beetje meer van de persoon die vanaf oktober 2014 op uw begraafplaats rondloopt. Kom gerust een keer een praatje maken!

Beheer begraafplaats
Dhr. J.G. Liefrink
Boarskulp 8
06-30390330